• Category : DIENSTEN
Stedenbouw en Landschap

Een te realiseren gebouw maakt een wezenlijk onderdeel uit van de buitenruimte. Stedenbouw is daarbij het zoeken naar de juiste context tussen architectuur en de buitenruimte. Bij IHC architects zoeken we daarom altijd naar passende oplossingen die positief bijdragen aan de aankleding van een landschap, wijk of centrum.

Het vertrekpunt van ieder ontwerp is de bestaande situatie. De randvoorwaarden, zoals belendende bebouwingen en groen. Bij het ontwikkelen van het plan kijken we niet alleen naar de huidige stand van zaken. We kijken ook vooruit, naar trends en ontwikkelingen. Zo combineren we de actuele behoefte met een langetermijnvisie.