• Category : DIENSTEN
Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding is een belangrijk onderdeel van het bouwproces. De realisatie van een gebouw is immers het slotstuk van een intensieve periode van voorbereiden. Om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden en documenten die zijn gerealiseerd en geproduceerd ter voorbereiding op de bouw, daadwerkelijk geïmplementeerd worden gedurende het uitvoeringsproces, is een goede samenwerking met de aannemer cruciaal. Een procesmatige aanpak, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en het bijhouden van de planning zijn de belangrijkste factoren voor een professioneel en soepel uitvoeringstraject.

Naast de diverse controlerende taken die wij hebben op de bouwplaats, dragen wij zorg voor een heldere communicatie met de uitvoerende partijen. Denk hierbij aan het beleggen van bouwvergaderingen, het zorgen dat directieleveringen op tijd op de bouw geleverd worden, verwerkingsvoorschriften helder zijn bij de aannemer etc.

Rapporteren

Een andere belangrijke taak gedurende de uitvoering is weggelegd voor het rapporteren van de voortgang. Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt er gewerkt volgens de uitvoeringstekeningen en het bestek / technische omschrijving, welke zaken dienen verder uitgezocht te worden, tegen welke problemen lopen we aan en hoe worden deze opgelost etc. Het vastleggen van al dit soort zaken zijn van belang om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen waarborgen. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook voor de client belangrijk om toegang te hebben tot deze informatie, zeker als het gaat om projecten die in het buitenland gerealiseerd worden.

Wij zijn gedurende de uitvoering het filter tussen de aannemer en u, zodat u zich kunt richten op uw dagelijkse bezigheden. Middels onze rapportages en bijbehorende foto’s bent u nauw betrokken bij het uitvoeringstraject op de momenten dat het u uitkomt.