Stedenbouw & landschap

Een te realiseren gebouw zal een wezenlijk onderdeel van de buitenruimte gaan vormen. We zijn daarom altijd op zoek naar oplossingen die bijdragen aan de aankleding van een landschap, wijk, of centrum.

Het vertrekpunt is de bestaande situatie, de randvoorwaarden, zoals bebouwingen en groen. Bij het ontwikkelen van het plan wordt niet alleen gekeken naar de huidige stand van zaken, we proberen daarbij met name ook vooruit te kijken. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe trends te volgen zodat we de actuele behoeften kunnen combineren met een lange termijnvisie.

Architectuur

Het creatieve proces is een interactief traject met de opdrachtgever waarin allereerst uw wensen, eisen en dromen gedefinieerd worden. We gaan op zoek naar de best mogelijke oplossingen om uw project te realiseren.

Van de allereerste schetsen, tot het definitief ontwerp wordt u betrokken bij de vormgeving van het gebouw, waarbij wij voorstellen doen aangaande de vorm, materiaalgebruik en interieur. Een proces dat begint bij een grove schets en steeds verder uitgedetailleerd wordt, waarbij het resultaat een hoogwaardig ontwerp is dat voldoet aan de afgesproken kaders.

Interieur

Een interieur dat uw persoonlijkheid en lifestyle weerspiegelt en waar het aangenaam wonen is. We ontwerpen interieurs die passen bij het gebouw en aansluiten bij de directe omgeving.

IHC Architects is gespecialiseerd in het aanbieden van een totaal interieurontwerp voor verbouwing, renovatie of nieuwbouw en dit binnen het door u vooropgestelde budget. Het belangrijkste in het ontwerpen van een interieur zijn de gebruikers zelf. Voor hen creëren we een sfeervolle beleving op maat.

Bouwkundige uitwerking

Niet alleen zijn we creatief, we zijn ook bouwkundig goed onderlegd; we ontwerpen immers gebouwen om ze te kunnen realiseren. Het vertalen van een ontwerp naar technische tekeningen vergt oog voor detail en materiaalkennis.

Uiteraard zijn we op de hoogte van de geldende regelgeving en de benodigde vergunningen. Bestektekeningen, werktekeningen, bestekken e.d. worden in deze fase geproduceerd.

Met deze variëteit aan documenten als onderlegger, kan de daadwerkelijke uitvoering soepel en zonder verassingen verlopen.

Realisatie

De realisatie van een gebouw is het slotstuk van een periode van voorbereiding.

Een goede samenwerking met de aannemer is cruciaal om het gebouw succesvol te kunnen bouwen. Een procesmatige aanpak, kostenbeheersing, kwaliteitscontrole en planning zijn de belangrijkste factoren voor een professionele uitvoering, waarbij wij u uiteraard graag van dienst zijn.